OM TEMPERA 

Tempera arkitektkontor AB är verksamt sedan 1987.
Kontoret har främst genomfört projekt för offentlig miljö som kontor, museer, bibliotek, utställningar, restauranger och hörsalar och har erfarenhet av större och mindre projekt i nya och äldre byggnader.

Vi deltar i hela processen från utredning, skisser och projektering till färdigt resultat och vår syn är att kvalitén i en interiör kommer av att ha respekt för byggnaden och att befintliga värden tas tillvara.

Inredningen är en viktig del i många människors vardag där funktionskrav och ergonomi är givna ledord och vid materialval läggs stor vikt vid kvalitet, miljö, hållbarhet och ekonomi.

Kontoret har specialkompetens avseende säkra montrar till museer, kyrkor och utställningar. Vi formger utställningar och ljussätter dessa med hänsyn till museala krav. Vi planerar och specialritar inredningar för kök, badrum samt gör färgsättningar till privatkunder.

Att i samråd, med en beställare, nå den bästa lösningen på en frågeställning är gemensamt för alla våra projekt. Det  berikar uppgiften och ger beställaren en hög kvalitet både gällande funktion och form.


Carola Bratt - Inredningsarkitekt SIR/MSA

 

KONTAKT

Tempera Arkitektkontor AB
Östermalmsgatan 68 E
114 50 Stockholm


mobil 0708-60 54 08

carola.bratt(at)tempera.se

 

REFERENSER

 

 

 

 

 

© All text- och bildmateral är skyddade enligt copyrightlagen.

Producerad av Slajm

     
< TILLBAKA